Konkurs dla studentów - Edycja VI (2016/2017)

Grudzień 1, 2016

Redaktor Naczelna Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej ogłasza VI edycję ogólnopolskiego konkursu dla studentów na najlepszą pracę oryginalną dotyczącą zagadnień z zakresu medycyny wewnętrznej.

Uczestnicy

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich studentów uczelni medycznych, w tym studentów studiów doktoranckich oraz studentów zagranicznych.

Nagrody

Pierwsi autorzy 3 najlepszych prac otrzymają nagrody w wysokości 3000 zł, 2000 zł i 1000 zł, a ich prace zostaną opublikowane w numerze 7-8/2017 Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej.

Termin

Prace można zgłaszać od 1 grudnia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Wyniki konkursu

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu do 8 maja 2017 r. Ogłoszenie nazwisk zwycięzców oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi 26 maja 2017 r. podczas XVI Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich w Krakowie.

Regulamin konkursu

Pobierz regulamin w PDF: 

Przygotowanie pracy

Prace powinny zostać przygotowane zgodnie z zasadami przygotowania prac oryginalnych, które są szczegółowo opisane w instrukcjach dla autorów dostępnych w zakładce "Instrukcje dla autorów" (dostępne w wersji polskiej i angielskiej). Prace powinny zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres pamw@mp.pl; nie należy zgłaszać pracy poprzez system Editorial Manager.

Poprzednie edycje

Edycja I - wyniki

Edycja II - wyniki

Edycja III - wyniki

Edycja IV - wyniki

Edycja V - wyniki