Online first

Adriana
Mika
Małgorzata
Sikorska-Wiśniewska
Sylwia
Małgorzewicz
Piotr
Stepnowski
Alicja
Dębska-Ślizień
Tomasz
Śledziński
Michał
Chmielewski
Pol Arch Intern Med Published online: November 20, 2018
Karolina
Hunia-Pająk
Ewa
Gadziała
Maciej
Pluta
Michał
Błotnicki
Mariusz
Partyka
Krzysztof
Gutkowski
Pol Arch Intern Med Published online: November 20, 2018

Current issue

Sandra
Mrozińska
Joanna
Cieślik
Elżbieta
Broniatowska
Anetta
Undas
Pol Arch Intern Med 2018 128 10 572 579 Published online: August 16, 2018
Valentin
A.
Kokorin
Mikhail
N.
Arefiev
Nina
N.
Levchouk
Ivan
G.
Gordeev
Pol Arch Intern Med 2018 128 10 623 625 Published online: August 24, 2018
Katarzyna
Skiba
Damian
Gojowy
Magdalena
Szotowska
Magdalena
Bartmańska
Aureliusz
Kolonko
Lech
Cierpka
Andrzej
Więcek
Marcin
Adamczak
Pol Arch Intern Med 2018 128 10 587 593 Published online: September 12, 2018

News

May 29, 2018

The winners of the Best Paper Prize 2017 and those who made an outstanding contribution to the development of the journal received awards at the recent INTERNA 2018 conference in Krakow, May 18-19.

April 24, 2018

Starting April 2018, we are happy to launch the Clinical Case Challenge for our Facebook followers.

April 18, 2018

Professor Witold Bartnik passed away on April 16, 2018.