Online first

Original articles

Monika
Gawałko
Agnieszka
Kapłon-Cieślicka
Monika
Budnik
Aldona
Babiarz
Aleksandra
Bodys
Robert
Uliński
Maciej
Żochowski
Michał
Peller
Piotr
Scisło
Janusz
Kochanowski
Krzysztof
J.
Filipiak
Grzegorz
Opolski
Pol Arch Intern Med Published online: September 30, 2017
Agnieszka
Łebkowska
Agnieszka
Adamska
Małgorzata
Jacewicz
Joanna
Tołwińska
Anna
Krentowska
Justyna
Hryniewicka
Monika
Leśniewska
Artur
Bossowski
Maria
Górska
Irina
Kowalska
Pol Arch Intern Med Published online: September 30, 2017
Dorota
Pastuszak-Lewandoska
Daria
Domańska-Senderowska
Jacek
Kordiak
Adam
Antczak
Karolina
H.
Czarnecka
Monika
Migdalska-Sęk
Ewa
Nawrot
Justyna
M.
Kiszałkiewicz
Ewa
Brzeziańska-Lasota
Pol Arch Intern Med Published online: September 30, 2017
Iwona
Hus
Adam
Walter-Croneck
Anna
Masternak
Artur
Jurczyszyn
Lidia
Usnarska–Zubkiewicz
Łukasz
Bołkun
Agnieszka
Druzd-Sitek
Marcin
Rymko
Jadwiga
Łętowska
Ewa
Lech-Marańda
Marcin
Pasiarski
Anna
Dmoszyńska
Pol Arch Intern Med Published online: September 14, 2017
Bartosz
Ludwik
Karol
Deutsch
Mariusz
Mazij
Janusz
Śledź
Aleksandra
Morka
Michał
Labus
Michał
Chrabąszcz
Bartosz
Szafran
Jerzy
Śpikowski
Lesław
Szydłowski
Sebastian
M.
Stec
Pol Arch Intern Med Published online: September 6, 2017
Piotr
Eder
Maria
Kłopocka
Maria
Wiśniewska-Jarosińska
Renata
Talar-Wojnarowska
Dariusz
Maj
Iga
Detka-Kowalska
Jarosław
Kierkuś
Andrzej
Śliwczyński
Paulina
Wieszczy
Marek
Bugajski
Maciej
Gonciarz
Edyta
Zagórowicz
Pol Arch Intern Med Published online: August 31, 2017
Przemysław
Trzeciak
Marek
Gierlotka
Lech
Poloński
Mariusz
Gąsior
Pol Arch Intern Med Published online: August 23, 2017
Krzysztof
Kanecki
Aneta
Nitsch-Osuch
Paweł
Goryński
Patryk
Tarka
Anna
Kutera
Piotr
Tyszko
Pol Arch Intern Med Published online: August 23, 2017
Mariusz
Tomaniak
Łukasz
Kołtowski
Janusz
Kochman
Zenon
Huczek
Adam
Rdzanek
Arkadiusz
Pietrasik
Aleksandra
Gasecka
Sylwia
Gajda
Grzegorz
Opolski
Krzysztof
J.
Filipiak
Pol Arch Intern Med Published online: August 17, 2017
Grzegorz
Opolski
Krzysztof
Ozierański
Małgorzata
Lelonek
Paweł
Balsam
Arleta
Wilkins
Piotr
Ponikowski, on behalf of the Polish QUALIFY Investigators
Pol Arch Intern Med Published online: August 8, 2017
Anna
Machalińska
Aleksandra
Kowalska-Budek
Miłosz
Piotr
Kawa
Arkadiusz
Kazimierczak
Krzysztof
Safranow
Marta
Kirkiewicz
Paweł
Rynio
Grażyna
Wilk
Wojciech
Lubiński
Piotr
Gutowski
Bogusław
Machaliński
Pol Arch Intern Med Published online: July 19, 2017

Letters to the Editor

Małgorzata
Krajnik
Pol Arch Intern Med Published online: September 14, 2017

Review articles

Tomasz
Pasierski
Pol Arch Intern Med Published online: September 13, 2017
Katherine
Myall
Heather
June
Milburn
Pol Arch Intern Med Published online: August 24, 2017