One year survival of ambulatory patients with the end-stage heart failure: the analysis of prognostic factors

Bożena
Szygula-Jurkiewicz
Wioletta
Szczurek
Michał
Skrzypek
Michał
Zakliczyński
Łukasz
Siedlecki
Piotr
Przybyłowski
Marian
Zembala
Mariusz
Gąsior
Pol Arch Intern Med
2017
Published online: 
March 15, 2017

tabs-grup