Working alongside Andrzej Szczeklik – a lifetime to remember

Ewa
Niżankowska-Mogilnicka
Pol Arch Med Wewn
2012
122
Special Issue
40
41
Published online: 
April 1, 2012