Differences in clinical characteristics and one-year outcomes of hospitalized heart failure patients in succeeding European Society of Cardiology-Heart Failure Registries – Pilot and Long-Term

Paweł
Balsam
Krzysztof
Ozierański
Agnieszka
Kapłon-Cieślicka
Sonia
Borodzicz
Agata
Tymińska
Michał
Peller
Michał
Marchel
Maria
G.
Crespo-Leiro
Aldo
Pietro
Maggioni
Jarosław
Drożdż
Grzegorz
Opolski
Marcin
Grabowski
Pol Arch Intern Med
2019
Published online: 
January 16, 2019

tabs-grup