Prospective study on the prognostic value of repeated carotid intima-media thickness assessment in patients with coronary and extra coronary steno-occlusive arterial disease

Jacek
Gacoń
Tadeusz
Przewłocki
Jakub
Podolec
Rafał
Badacz
Piotr
Pieniążek
Szymon
Mleczko
Wojciech
Ryniewicz
Krzysztof
Żmudka
Anna
Kabłak-Ziembicka
Pol Arch Intern Med
2018
Published online: 
December 29, 2018

tabs-grup