Diagnostic imaging in patients after endovascular aortic aneurysm repair with special focus on ultrasonographic contrast agents

Anna
Drelich-Zbroja
Michał
Sojka
Maryla
Kuczyńska
Łukasz
Światłowski
Ewa
Kuklik
Jan
Sobstyl
Krzysztof
Pyra
Andrzej
Wolski
Elżbieta
Czekajska-Chehab
Maciej
Pech
Maciej
Powerski
Tomasz
Jargiełło
Pol Arch Intern Med
2018
Published online: 
December 29, 2018

tabs-grup