A pitfall in diagnosing focal lesions of the liver

Karolina
Hunia-Pająk
Ewa
Gadziała
Maciej
Pluta
Michał
Błotnicki
Mariusz
Partyka
Krzysztof
Gutkowski
Pol Arch Intern Med
2019
129
1
855
856
Published online: 
November 20, 2018