Autosomal recessive transmission of familial nonsyndromic dilated cardiomyopathy due to compound desmoplakin gene mutations

Rafał
Surmacz
Maria
Franaszczyk
Małgorzata
Pyda
Rafał
Płoski
Zofia
T.
Bilińska
Waldemar
Bobkowski
Pol Arch Intern Med
2018
128
12
785
787
Published online: 
November 6, 2018