Do β-blockers improve one-year survival in heart failure patients with atrial fibrillation? Results from the ESC-HF Registry

Krzysztof
Ozierański
Agnieszka
Kapłon-Cieślicka
Paweł
Balsam
Agata
Tymińska
Anna
Wancerz
Michał
Peller
Michał
Marchel
Maria
G.
Crespo-Leiro
Aldo
P.
Maggioni
Jarosław
Drożdż
Krzysztof
J.
Filipiak
Grzegorz
Opolski
Pol Arch Intern Med
2018
Published online: 
October 10, 2018

tabs-grup