Genetic characterization of macrophages from induced sputum of patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease

Magdalena
Paplińska-Goryca
Krzysztof
Goryca
Paulina
Misiukiewicz
Patrycja
Nejman-Gryz
Katarzyna
Górska
Rafał
Krenke
Pol Arch Intern Med
2018
128
9
559
562
Published online: 
August 3, 2018

tabs-grup