Prevalence of osteoporosis and osteopenia in a population of patients with inflammatory bowel diseases from the Wielkopolska Region

Iwona
Krela-Kaźmierczak
Michał
Michalak
Aleksandra
Szymczak-Tomczak
Liliana
Łykowska-Szuber
Kamila
Stawczyk-Eder
Katarzyna
Waszak
Marcin
A.
Kucharski
Agnieszka
Dobrowolska
Piotr
Eder
Pol Arch Intern Med
2018
128
7-8
447
454
Published online: 
July 11, 2018

tabs-grup