Markers of lipid peroxidation and antioxidant status in the serum and saliva of patients with active Crohn disease

Katarzyna
Szczeklik
Wirginia
Krzyściak
Dorota
Cibor
Renata
Domagała-Rodacka
Jolanta
Pytko-Polończyk
Tomasz
Mach
Danuta
Owczarek
Pol Arch Intern Med
2018
128
6
362
370
Published online: 
May 28, 2018

tabs-grup