Ventricular fibrillation induced by radiofrequency energy delivery for premature ventricular contractions arising from the right ventricular outflow tract: is implantablecardioverterdefibrillator indicated?

Michał
Orczykowski
Paweł
Derejko
Piotr
Urbanek
Robert
Bodalski
Radosław
Lenarczyk
Dariusz
Kozłowski
Edward
Koźluk
Damian
Łasocha
Maciej
Sterliński
Zbigniew
Kalarus
Maria
Bilińska
Łukasz
Szumowski
Pol Arch Intern Med
2018
128
3
166
170
Published online: 
January 28, 2018

tabs-grup