Asymmetric dimethylarginine as a useful risk marker of radial artery calcification in patients with advanced kidney disease

Marcin
Krzanowski
Katarzyna
Krzanowska
Mariusz
Gajda
Paulina
Dumnicka
Grzegorz
Kopeć
Bartłomiej
Guzik
Karolina
Woziwodzka
Artur
Dziewierz
Jan
A.
Litwin
Władysław
Sułowicz
Pol Arch Intern Med
2018
128
3
157
165
Published online: 
February 6, 2018

tabs-grup