Differences in gene expression related to the outcomes of obesity treatment, peak oxygen uptake, and fatty acid metabolism measured in a cardiopulmonary exercise test

Marta
Gruchała-Niedoszytko
Pieter
van der Vlies
Piotr
Niedoszytko
Bahram
Sanjabi
Marek
Niedoszytko
Małgorzata
Kaczkan
Magdalena
Pieszko
Katarzyna
Gierat-Haponiuk
Aleksandra
Śliwińska
Dominika
Szalewska
Sylwia
Małgorzewicz
Pol Arch Intern Med
2018
128
5
280
286
Published online: 
March 26, 2018

tabs-grup