Prognostic utility of the N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide and the modified Model for End Stage Liver Disease in patients with end-stage heart failure

Wioletta
Szczurek
Bożena
Szyguła-Jurkiewicz
Michał
Zakliczyński
Bogumiła
Król
Mariusz
Gąsior
Marian
Zembala
Pol Arch Intern Med
2018
128
4
235
243
Published online: 
February 21, 2018

tabs-grup