Use of ECDC PPS HAI&AU data to evaluate adherence to national guidelines for antimicrobial treatment of community-­acquired pneumonia

Aleksander
Deptuła
Ewa
Trejnowska
Grzegorz
Dubiel
Maria
Deptuła
Marleta
Zienkiewicz
Agnieszka
Żukowska
Agnieszka
Misiewska-Kaczur
Tomasz
Ozorowski
Piotr
Księżniakiewicz
Joanna
Kubiak
Waleria
Hryniewicz
Pol Arch Intern Med
2018
128
4
209
215
Published online: 
February 15, 2018

tabs-grup