Impaired right ventricular function as a predictor of early mortality in patients with light‑ chain cardiac amyloidosis assessed in a cardiology department

Justyna
Anna
Szczygieł
Piotr
Zbigniew
Wieczorek
Joanna
Drozd-Sokołowska
Piotr
Michałek
Łukasz
Mazurkiewicz
Marta
Legatowicz-Koprowska
Ewa
Walczak
Wiesław
Wiktor
Jędrzejczak
Jadwiga
Dwilewicz-Trojaczek
Jacek
Grzybowski
Pol Arch Intern Med
2017
127
12
854
864
Published online: 
November 3, 2017

tabs-grup