Treatment of secondary hyperparathyroidism with paricalcitol with or without cinacalcet in hemodialysis patients

Jacek
Zawierucha
Jolanta
Małyszko
Jacek
S.
Małyszko
Tomasz
Prystacki
Wojciech
Marcinkowski
Teresa
Dryl-Rydzyńska
Pol Arch Intern Med
2017
127
12
840
845
Published online: 
October 25, 2017

tabs-grup