Comparison of different oral anticoagulant regimens in patients with atrial fibrillation undergoing ablation or cardioversion

Monika
Gawałko
Agnieszka
Kapłon-Cieślicka
Monika
Budnik
Aldona
Babiarz
Aleksandra
Bodys
Robert
Uliński
Maciej
Żochowski
Michał
Peller
Piotr
Scisło
Janusz
Kochanowski
Krzysztof
J.
Filipiak
Grzegorz
Opolski
Pol Arch Intern Med
2017
127
12
823
831
Published online: 
September 30, 2017

tabs-grup