Comparison of different oral anticoagulant regimens in patients with atrial fibrillation undergoing ablation or cardioversion

Monika
Gawałko
Agnieszka
Kapłon-Cieślicka
Monika
Budnik
Aldona
Babiarz
Aleksandra
Bodys
Robert
Uliński
Maciej
Żochowski
Michał
Peller
Piotr
Scisło
Janusz
Kochanowski
Krzysztof
J.
Filipiak
Grzegorz
Opolski
Pol Arch Intern Med
2017
Published online: 
September 30, 2017

tabs-grup