Possible under-treatment of women in Poland with Crohn’s disease: a subgroup analysis from a prospective multicenter study of the use of anti-TNFs

Piotr
Eder
Maria
Kłopocka
Maria
Wiśniewska-Jarosińska
Renata
Talar-Wojnarowska
Dariusz
Maj
Iga
Detka-Kowalska
Jarosław
Kierkuś
Andrzej
Śliwczyński
Paulina
Wieszczy
Marek
Bugajski
Maciej
Gonciarz
Edyta
Zagórowicz
Pol Arch Intern Med
2017
Published online: 
August 31, 2017