Effect of carotid endarterectomy on retinal function in 'asymptomatic' patients with hemodynamically significant carotid artery stenosis

Anna
Machalińska
Aleksandra
Kowalska-Budek
Miłosz
Piotr
Kawa
Arkadiusz
Kazimierczak
Krzysztof
Safranow
Marta
Kirkiewicz
Paweł
Rynio
Grażyna
Wilk
Wojciech
Lubiński
Piotr
Gutowski
Bogusław
Machaliński
Pol Arch Intern Med
2017
Published online: 
July 19, 2017

tabs-grup