Effect of carotid endarterectomy on retinal function in asymptomatic patients with hemodynamically significant carotid artery stenosis

Anna
Machalińska
Aleksandra
Kowalska-Budek
Miłosz
Piotr
Kawa
Arkadiusz
Kazimierczak
Krzysztof
Safranow
Marta
Kirkiewicz
Paweł
Rynio
Grażyna
Wilk
Wojciech
Lubiński
Piotr
Gutowski
Bogusław
Machaliński
Pol Arch Intern Med
2017
127
11
722
729
Published online: 
July 19, 2017

tabs-grup