Alterations in serum levels of selected markers of oxidative imbalance in adult celiac patients with extraintestinal manifestations - pilot study

Agnieszka
Piątek-Guziewicz
Paweł
Zagrodzki
Paweł
Paśko
Mirosław
Krośniak
Agata
Ptak-Belowska
Magdalena
Przybylska-Feluś
Tomasz
Mach
Małgorzata
Zwolińska-Wcisło
Pol Arch Intern Med
2017
Published online: 
May 5, 2017

tabs-grup