Alterations in serum levels of selected markers of oxidative imbalance in adult celiac patients with extraintestinal manifestations: a pilot study

Agnieszka
Piątek-Guziewicz
Paweł
Zagrodzki
Paweł
Paśko
Mirosław
Krośniak
Agata
Ptak-Belowska
Magdalena
Przybylska-Feluś
Tomasz
Mach
Małgorzata
Zwolińska-Wcisło
Pol Arch Intern Med
2017
127
7-8
532
539
Published online: 
May 5, 2017

tabs-grup