Management of bleeding or urgent interventions in patients treated with direct oral anticoagulants: 2017 recommendations for Poland

Piotr
Pruszczyk
Anna
Tomaszuk-Kazberuk
Agnieszka
Słowik
Rafał
Drwiła
Grażyna
Rydzewska
Krzysztof
J.
Filipiak
Zbigniew
Gaciong
Jarosław
Kaźmierczak
Wojciech
Marczyński
Jerzy
Windyga
Adam
Kobayashi
Janina
Stepińska
Pol Arch Intern Med
2017
127
5
343
351
Published online: 
March 15, 2017

tabs-grup