Tobacco smoking in Poland in the years from 2003 to 2014. Multi‑centre National Population Health Examination Survey (WOBASZ)

Maria
Polakowska
Dorota
Kaleta
Walerian
Piotrowski
Roman
Topór-Mądry
Aleksandra
Puch-Walczak
Arkadiusz
Niklas
Wojciech
Bielecki
Krystyna
Kozakiewicz
Andrzej
Pająk
Andrzej
Tykarski
Tomasz
Zdrojewski
Wojciech
Drygas; on behalf of WOBASZ Investigators
Pol Arch Intern Med
2017
127
2
91
99
Published online: 
January 17, 2017

tabs-grup