Effect of free triiodothyronine concentration on the quality of life of patients treated with levothyroxine

Jerzy
Sowiński
Nadia
Sawicka-Gutaj
Paulina
Ziółkowska
Marek
Ruchała
Pol Arch Med Wewn
2016
126
4
293
296
Published online: 
April 29, 2016

tabs-grup