Transmission of tuberculosis among people living in the border areas of Poland, the Czech Republic, and Slovakia

Monika
Kozińska
Jerzy
Zientek
Ewa
Augustynowicz-Kopeć
Zofia
Zwolska
Jerzy
Kozielski
Pol Arch Med Wewn
2016
126
1-2
32
40
Published online: 
February 4, 2019

tabs-grup