Outcomes of colonoscopic polypectomy for malignant adenomas: a prospective 30‑year cohort study from a single center

Jolanta
Nałęcz‑Janik
Edyta
Zagórowicz
Witold
Bartnik
Dorota
Jarosz
Jacek
Pachlewski
Eugeniusz
Butruk
Jarosław
Reguła
Pol Arch Med Wewn
2015
125
4
272
281
Published online: 
March 2, 2015

tabs-grup