The rs9982601 polymorphism of the region between the SLC5A3/MRPS6 and KCNE2 genes associated with a prevalence of myocardial infarction and subsequent long-term mortality

Anna
Szpakowicz
Marek
Kiliszek
Witold
Pepiński
Ewa
Waszkiewicz
Maria
Franaszczyk
Małgorzata
Skawrońska
Sławomir
Dobrzycki
Anna
Niemcunowicz-Janica
Rafał
Ploski
Grzegorz
Opolski
Włodzimierz
J.
Musiał
Karol
A.
Kamiński
Pol Arch Med Wewn
2015
125
4
240
248
Published online: 
February 20, 2015

tabs-grup