Clinical outcome, echocardiographic assessment, neurohormonal and collagen turnover markers in low-fl ow severe aortic stenosis with high transvalvular gradient

Katarzyna
Piestrzeniewicz
Katarzyna
Łuczak
Marek
Maciejewski
Ryszard
Jaszewski
Jarosław
Drożdż
Pol Arch Med Wewn
2014
124
1-2
19
26
Published online: 
December 16, 2014

tabs-grup