The thrombin generation is associated with the PlA1/A2 β3 integrin polymorphism in aspirin-treated patients with coronary artery disease: a role of statins

Ewa
Stępień
Konstanty
Szułdrzyński
Agnieszka
Branicka
Elżbieta
Stankiewicz
Agnieszka
Pazdan
Łukasz
Zieliński
Maria
Bożek
Marek
Tomala
Bartłomiej
Guzik
Jacek
Godlewski
Tomasz
Pawelec
Krzysztof
Żmudka
Pol Arch Med Wewn
2007
117
1-2
33
40
Published online: 
January 1, 2007

tabs-grup