Combined therapy with L-carnitine and erythropoietin of anemia in chronic kidney failure patients undergoing hemodialysis

Maria
Wanic-Kossowska
Marek
Kaźmierski
Elżbieta
Pawliczak
Mikołaj
Kobelski
Pol Arch Med Wewn
2007
117
1-2
14
19
Published online: 
January 1, 2007

tabs-grup