Table of contents

2017, Vol. 127, No. 9

Memorial articles

Andrzej
Januszewicz
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 573 574 Published online: September 29, 2017
Eugeniusz
J.
Kucharz
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 575 576 Published online: September 29, 2017

Editorials

Anna
Bodzenta­‑Łukaszyk
Mateusz
Łukaszyk
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 577 578 Published online: September 29, 2017
Richard
G.
Trohman
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 579 581 Published online: September 29, 2017

Original articles

Klaudia
Matysiak
Michał
Matuszewski
Wojciech
Feleszko
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 582 588 Published online: June 27, 2017
Małgorzata
Barnaś
Marta
Maskey-Warzęchowska
Piotr
Bielicki
Marta
Kumor
Ryszarda
Chazan
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 589 596 Published online: July 10, 2017
Anna
Polewczyk
Wojciech
Jacheć
Aneta
M.
Polewczyk
Andrzej
Tomasik
Marianna
Janion
Andrzej
Kutarski
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 597 607 Published online: July 19, 2017
Anna
Waśniowska
Grzegorz
Kopeć
Jakub
Podolec
Magdalena
Kozela
Agnieszka
Sarnecka
Klaudia
Knap
Krystyna
Szafraniec
Andrzej
Pająk
Piotr
Podolec
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 608 613 Published online: July 4, 2017

Review articles

Alice
Grassi
Giuseppe
Foti
John
G.
Laffey
Giacomo
Bellani
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 614 620 Published online: August 17, 2017
Małgorzata
Przeniosło
Marek
Przeniosło
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 621 627 Published online: August 23, 2017

Research letters

Piotr
Duchnowski
Tomasz
Hryniewiecki
Karina
Zatorska
Agnieszka
Żebrowska
Mariusz
Kuśmierczyk
Piotr
Szymański
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 628 630 Published online: September 29, 2017

Clinical images

Anna
Matyjek
Przemysław
Dyrla
Jerzy
Gil
Piotr
Gietka
Arkadiusz
Lubas
Marek
Saracyn
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 631 632 Published online: September 29, 2017
Anna
Polewczyk
Jacek
Kurzawski
Wojciech
Rokita
Marianna
Janion
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 633 634 Published online: September 29, 2017
Andrzej
J.
Sałacki
Tomasz
Zapolski
Andrzej
Wysokiński
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 635 638 Published online: July 18, 2017
Anna
B.
Witkowska
Jarosław
D.
Skowroński
Sławomir
Jasek
Hubert
Łazarczyk
Mirosław
Janowski
Adam
Witkowski
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 639 640 Published online: September 29, 2017
Michał
Chudzik
Łukasz
Szyda
Bożena
Urbanek
Jerzy
K.
Wranicz
Jarosław
D.
Kasprzak
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 641 642 Published online: September 29, 2017

Letters to the Editor

Mehmet
Kalayci
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 643 643 Published online: September 29, 2017
Małgorzata
Kałużna
Krzysztof
Hoppe
Krzysztof
Schwermer
Aisha
Y.
Ibrahim
Krzysztof
Pawlaczyk
Katarzyna
Ziemnicka
Pol Arch Intern Med 2017 127 9 643 644 Published online: September 29, 2017

Corrections

Pol Arch Intern Med 2017 127 9 647 647 Published online: September 29, 2017