Table of contents

2017, Vol. 127, No. 3

Editorials

Jolanta
Małyszko
Jacek
Małyszko
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 149 151 Published online: March 31, 2017
Andrea
Baragetti
Giuseppe
D.
Norata
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 152 153 Published online: March 31, 2017

Original articles

Piotr
Kocoń
Artur
Szlubowski
Jarosław
Kużdżał
Lucyna
Rudnicka-Sosin
Adam
Ćmiel
Jerzy
Soja
Janusz
R.
Włodarczyk
Piotr
Talar
Tomasz
Smęder
Tomasz
Gil
Janusz
Warmus
Romana
Tomaszewska
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 154 162 Published online: February 9, 2017
Mirosław
Andrusiewicz
Hanna
Komarowska
Izabela
Skibińska
Małgorzata
Chmielewska
Magdalena
Jaskuła-Świtek
Włodzimierz
Liebert
Ryszard
Waśko
Małgorzata
Kotwicka
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 163 169 Published online: February 28, 2017
Marcin
Krzanowski
Katarzyna
Krzanowska
Mariusz
Gajda
Paulina
Dumnicka
Artur
Dziewierz
Karolina
Woziwodzka
Jan
A.
Litwin
Władysław
Sułowicz
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 170 177 Published online: February 27, 2017
Michał
Ciszek
Krzysztof
Mucha
Bartosz
Foroncewicz
Dorota
Żochowska
Maciej
Kosieradzki
Tadeusz
Grochowiecki
Magdalena
Durlik
Andrzej
Górski
Leszek
Pączek
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 178 183 Published online: February 15, 2017
Agata
Schneider
Joanna
Gawęcka
Andrzej
Minczykowski
Tomasz
Krauze
Przemysław
Guzik
Jarosław
Piskorski
James
Heathers
Andrzej
Wykrętowicz
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 184 189 Published online: February 15, 2017

Review articles

Katarzyna
Guz
Małgorzata
Uhrynowska
Izabella
Kopeć
Marzena
Dębska
Anne
Husebekk
Ewa
Brojer
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 190 194 Published online: February 3, 2017
Dagmara
Hering
Andrzej
Trzebski
Krzysztof
Narkiewicz
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 195 204 Published online: March 1, 2017

Research letters

Alina
Kuryłowicz
Alicja
S.
Wesołowska
Anna
Wolska
Janusz
Pachucki
Tomasz
Bednarczuk
Urszula
Ambroziak
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 205 208 Published online: March 28, 2017
Łukasz
J.
Krzych
Piotr
F.
Czempik
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 209 211 Published online: March 21, 2017

Clinical images

Magdalena
Stojek
Grzegorz
Rymkiewicz
Marian
Smoczyński
Wojciech
Biernat
Krystian
Adrych
Jan
M.
Zaucha
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 212 213 Published online: March 21, 2017

Letters to the Editor

Narjes
Gorji
Reihaneh
Moeini
Seyyedali
Mozaffarpour
Morteza
Mojahedi
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 214 215 Published online: March 31, 2017
Grzegorz
Bilo
Gianfranco
Parati
Kalina
Kawecka-Jaszcz
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 215 215 Published online: March 31, 2017
Paweł
Rubiś
Sylwia
Wiśniowska‑Śmiałek
Katarzyna
Holcman
Agata
Leśniak‑Sobelga
Magdalena
Kostkiewicz
Piotr
Podolec
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 216 218 Published online: March 21, 2017

Clinical practice interviews

Franz
H.
Messerli
Roman
Jaeschke
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 219 220 Published online: March 31, 2017
Franz
H.
Messerli
Roman
Jaeschke
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 221 222 Published online: March 31, 2017