Table of contents

2017, Vol. 127, No. 11

Editorials

Piotr
Musiałek
Iris
Q.
Grunwald
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 718 719 Published online: November 30, 2017
Victor
L.
Serebruany
Elena
Z.
Golukhova
Naida
I.
Bulaeva
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 720 721 Published online: November 30, 2017

Original articles

Anna
Machalińska
Aleksandra
Kowalska-Budek
Miłosz
Piotr
Kawa
Arkadiusz
Kazimierczak
Krzysztof
Safranow
Marta
Kirkiewicz
Paweł
Rynio
Grażyna
Wilk
Wojciech
Lubiński
Piotr
Gutowski
Bogusław
Machaliński
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 722 729 Published online: July 19, 2017
Mariusz
Tomaniak
Łukasz
Kołtowski
Janusz
Kochman
Zenon
Huczek
Adam
Rdzanek
Arkadiusz
Pietrasik
Aleksandra
Gasecka
Sylwia
Gajda
Grzegorz
Opolski
Krzysztof
J.
Filipiak
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 730 740 Published online: August 17, 2017
Agnieszka
Łebkowska
Agnieszka
Adamska
Małgorzata
Jacewicz
Joanna
Tołwińska
Anna
Krentowska
Justyna
Hryniewicka
Monika
Leśniewska
Artur
Bossowski
Maria
Górska
Irina
Kowalska
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 741 748 Published online: September 30, 2017
Bartosz
Ludwik
Karol
Deutsch
Mariusz
Mazij
Janusz
Śledź
Aleksandra
Morka
Michał
Labus
Michał
Chrabąszcz
Bartosz
Szafran
Jerzy
Śpikowski
Lesław
Szydłowski
Sebastian
M.
Stec
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 749 757 Published online: September 6, 2017
Dorota
Pastuszak-Lewandoska
Daria
Domańska-Senderowska
Jacek
Kordiak
Adam
Antczak
Karolina
H.
Czarnecka
Monika
Migdalska-Sęk
Ewa
Nawrot
Justyna
M.
Kiszałkiewicz
Ewa
Brzeziańska-Lasota
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 758 764 Published online: September 30, 2017
Iwona
Hus
Adam
Walter-Croneck
Anna
Masternak
Artur
Jurczyszyn
Lidia
Usnarska–Zubkiewicz
Łukasz
Bołkun
Agnieszka
Druzd-Sitek
Marcin
Rymko
Jadwiga
Łętowska
Ewa
Lech-Marańda
Marcin
Pasiarski
Anna
Dmoszyńska
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 765 774 Published online: September 14, 2017

Review articles

Carolien
Mathyssen
Ghislaine
Gayan-Ramirez
Roger
Bouillon
Wim
Janssens
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 775 784 Published online: November 2, 2017
Kevin
P.
Hill
Matthew
D.
Palastro
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 785 789 Published online: October 25, 2017

Clinical images

Katarzyna
Klejna
Tomasz
Hryszko
Radosław
Zawadzki
Beata
Naumnik
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 790 791 Published online: November 17, 2017
Anetta
Kowalczuk‑Wieteska
Krzysztof
Filipiak
Karol
Miszalski‑Jamka
Jerzy
Nozynski
Marian
Zembala
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 792 793 Published online: November 24, 2017
Katarzyna
Kurnicka
Piotr
Nowakowski
Piotr
Pruszczyk
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 794 795 Published online: November 17, 2017

Research letters

Bożena
Sokołowska
Justyna
Kozińska
Magdalena
Kozioł
Ewa
Wąsik-Szczepanek
Dariusz
Szczepanek
Marek
Hus
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 796 799 Published online: November 6, 2017
Agata
Szpera-Goździewicz
Tomasz
Goździewicz
Przemysław
Wirstlein
Ewa
Wender-Ożegowska
Grzegorz
H.
Bręborowicz
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 800 802 Published online: November 6, 2017

Letters to the Editor

Krzysztof
Kanecki
Aneta
Nitsch‑Osuch
Paweł
Goryński
Patryk
Tarka
Anna
Kutera
Piotr
Tyszko
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 803 804 Published online: November 30, 2017
Eugeniusz
J.
Kucharz
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 803 804 Published online: November 30, 2017
Maria
Trusz‑Gluza
Pol Arch Intern Med 2017 127 11 805 805 Published online: November 30, 2017

Corrections

Pol Arch Intern Med 2017 127 11 806 806 Published online: November 30, 2017