Table of contents

2016, Vol. 126, No. 7-8

Editorials

Anetta
Undas
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 453 456 Published online: August 24, 2016
Thomas
Ebert
Susan
Kralisch
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 457 458 Published online: August 9, 2016
Enrico
Heffler
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 459 460 Published online: August 24, 2016
Tomasz
Klupa
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 461 462 Published online: August 25, 2016
Ewa
Konduracka
Grzegorz
Gajos
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 463 464 Published online: August 25, 2016
Rafał
Krenke
Marta
Maskey-Warzęchowska
Katarzyna
Górska
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 465 467 Published online: August 11, 2016
Tilman
Kühn
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 468 470 Published online: August 25, 2016
Krzysztof
Mucha
Bartosz
Foroncewicz
Leszek
Pączek
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 471 473 Published online: August 18, 2016

Original articles

Małgorzata
Kałużna
Krzysztof
Hoppe
Krzysztof
Schwermer
Aisha
Y.
Ibrahim
Krzysztof
Pawlaczyk
Katarzyna
Ziemnicka
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 474 482 Published online: July 25, 2016
Natalia
M.
Serwin
Magda
Wiśniewska
Anna
Jesionowska
Edyta
Skwirczyńska
Zuzanna
Marcinowska
Barbara
Dołęgowska
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 483 493 Published online: August 9, 2016
Paulina
Gorzelak-Pabiś
Sandra
Zyzak
Łukasz
Krewko
Marlena
Broncel
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 494 501 Published online: August 9, 2016
Krzysztof
Ozierański
Paweł
Balsam
Agata
Tymińska
Michał
Peller
Agnieszka
Kapłon-Cieślicka
Michał
Marchel
Jarosław
Drożdż
Krzysztof
J.
Filipiak
Grzegorz
Opolski
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 502 513 Published online: August 11, 2016
Paweł
Burchardt
Agnieszka
Zawada
Jolanta
Kaczmarek
Justyna
Marcinkaniec
Henryk
Wysocki
Bogna
Wierusz-Wysocka
Marian
Grzymisławski
Janusz
Rzeźniczak
Dorota
Zozulińska-Ziółkiewicz
Dariusz
Naskręt
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 514 520 Published online: August 25, 2016
Małgorzata
Leśniak
Wojciech
Dyga
Barbara
Rusinek
Marcel
Mazur
Ewa
Czarnobilska
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 521 529 Published online: August 25, 2016
Paweł
Płudowski
Czesław
Ducki
Jerzy
Konstantynowicz
Maciej
Jaworski
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 530 539 Published online: August 9, 2016

Review articles

Konstantinos
P.
Imprialos
Chrysoula
Boutari
Konstantinos
Stavropoulos
Michael
Doumas
Vasilios
G.
Athyros
Asterios
I.
Karagiannis
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 540 551 Published online: August 25, 2016
Emanuel
Raschi
Matteo
Bianchin
Walter
Ageno
Roberto
De Ponti
Fabrizio
De Ponti
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 552 561 Published online: August 25, 2016
Aleksandra
Z.
Rutkowska
Aleksandra
Szybiak
Krystyna
Serkies
Dominik
Rachoń
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 562 570 Published online: August 9, 2016

Clinical images

Anna
Masiak
Żaneta
Smoleńska
Edyta
Szurowska
Zbigniew
Zdrojewski
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 571 573 Published online: August 9, 2016

Letters to the Editor

Mehdi
Dadkhah
Seyed
Mohammad Reza
Darbani
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 574 575 Published online: August 9, 2016
Andrzej
Gawrecki
Bartłomiej
Matejko
Teresa
Benbenek‑Klupa
Marta
Wróbel
Jerzy
Hohendorff
Tomasz
Klupa
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 576 578 Published online: August 24, 2016
Piotr
Mazur
Tomasz
Darocha
Grzegorz
Filip
Grzegorz
Grudzień
Rafał
Drwiła
Bogusław
Kapelak
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 579 581 Published online: July 25, 2016

Appendix

Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 582 597 Published online: August 25, 2016
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 598 599 Published online: August 25, 2016