Table of contents

2015, Vol. 125, No. 7-8

Editorials

Anetta
Undas
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 493 496 Published online: August 12, 2015
Grzegorz
Gajos
Renata
Gołębiowska-Wiatrak
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 500 501 Published online: August 12, 2015
Artur
Jurczyszyn
Bogdan
Ochrem
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 502 504 Published online: August 12, 2015
Marek
Sanak
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 505 506 Published online: August 12, 2015
Tomasz
Stompór
Agata
Winiarska
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 507 508 Published online: August 12, 2015
Krystyna
Sztefko
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 509 510 Published online: August 12, 2015

Original articles

Monika
Świderska
Adrianna
Mostowska
Alicja
E.
Grzegorzewska
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 511 520 Published online: June 3, 2015
Agnieszka
R.
Guligowska
Małgorzata
Pigłowska
Janusz
Śmigielski
Tomasz
Kostka
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 521 531 Published online: June 3, 2015
Aneta
Niewmierzycka
Mariusz
Kurman
Mikołaj
Leśniak
Agata
Winiarska
Anna
Pawłowska
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 532 537 Published online: June 3, 2015
Radosław
Jeleniewicz
Dorota
Suszek
Maria
Majdan
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 538 544 Published online: June 15, 2015
Marek
Kiliszek
Anna
Szpakowicz
Krzysztof
J.
Filipiak
Łukasz
Kołtowski
Dominika
Południewska
Filip
Szymański
Michał
Peller
Monika
Budnik
Ewa
Nargiełło
Włodzimierz
J.
Musiał
Karol
A.
Kamiński
Grzegorz
Opolski
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 545 552 Published online: July 15, 2015
Małgorzata
Rusak
Andrzej
Eljaszewicz
Łukasz
Bołkun
Ewa
Łuksza
Izabela
Łapuć
Jarosław
Piszcz
Paulina
Singh
Milena
Dąbrowska
Anna
Bodzenta‑Łukaszyk
Janusz
Kłoczko
Marcin
Moniuszko
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 553 559 Published online: July 3, 2015
Krzysztof
Schwermer
Krzysztof
Hoppe
Dorota
Radziszewska
Patrycja
Kłysz
Peter
Sawatiuk
Justin
Nealis
Małgorzata
Kałużna
Jolanta
Kaczmarek
Ewa
Baum
Bengt
Lindholm
Krzysztof
Pawlaczyk
Andrzej
Oko
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 560 569 Published online: July 3, 2015

Review articles

Reed
A.C.
Siemieniuk
Gordon
H.
Guyatt
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 570 575 Published online: May 28, 2015
Leonard
A.
Jason
Madison
Sunnquist
Abigail
Brown
Stephanie
McManimen
Jacob
Furst
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 576 581 Published online: July 15, 2015

Clinical images

Yu-Guang
Chen
Wei-Chou
Chang
Te-Pao
Lin
Ping-Ying
Chang
Ming-Shen
Dai
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 582 583 Published online: June 15, 2015
Marta
Kamińska
Janina
Lewkowicz
Adam
Łukasiewicz
Tomasz
Hirnle
Robert
Trzciński
Bożena
Sobkowicz
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 584 585 Published online: July 3, 2015
Agnieszka
Olszanecka
Wiktoria
Wojciechowska
Patrycja
Mensah‑Glanowska
Beata
Piątkowska‑Jakubas
Aleksander
Skotnicki
Danuta
Czarnecka
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 586 587 Published online: June 11, 2015

Research letters

Iwona
Krela‑Kaźmierczak
Aleksandra
Szymczak
Maciej
Tomczak
Liliana
Łykowska‑Szuber
Krzysztof
Linke
Piotr
Eder
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 588 590 Published online: July 8, 2015
Łukasz
J.
Krzych
Piotr
Mazur
Bartosz
Puchalski
Ewa
A.
Jankowska
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 591 592 Published online: July 15, 2015

Letters to the Editor

Joanna
Burzyńska
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 593 595 Published online: August 12, 2015
Barbara
Nieradko‑Iwanicka
Pol Arch Med Wewn 2015 125 7-8 596 596 Published online: August 12, 2015