Table of contents

2015, Vol. 125, No. 6

Memorial articles

Ryszard
Feldman
Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 396 397 Published online: June 30, 2015

Editorials

Bogdan
Solnica
Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 398 399 Published online: June 30, 2015
Beata
Wożakowska-Kapłon
Radosław
Bartkowiak
Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 400 401 Published online: June 30, 2015

Original articles

Piotr
Kocełak
Magdalena
Olszanecka-Glinianowicz
Aleksander
J.
Owczarek
Wojciech
Krupa
Patrycja
Obirek
Maria
Bożentowicz-Wikarek
Aniceta
Brzozowska
Małgorzata
Mossakowska
Tomasz
Zdrojewski
Anna
Skalska
Andrzej
Więcek
Jerzy
Chudek
Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 402 413 Published online: April 29, 2015
Agnieszka
Kapłon-Cieślicka
Marek
Postuła
Marek
Rosiak
Michał
Peller
Agnieszka
Kondracka
Agnieszka
Serafin
Ewa
Trzepla
Grzegorz
Opolski
Krzysztof
J.
Filipiak
Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 414 423 Published online: May 15, 2015
Ewa
Lewicka
Julita
Dudzińska-Gehrmann
Alicja
Dąbrowska-Kugacka
Paweł
Zagożdżon
Emilia
Stepnowska
Aleksandra
Liżewska
Dariusz
Kozłowski
Grzegorz
Raczak
Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 424 433 Published online: June 6, 2015
Tomasz
M.
Rywik
Jadwiga
Janas
Anna
Klisiewicz
Przemysław
Leszek
Małgorzata
Sobieszczańska-Małek
Paweł
Kurjata
Piotr
Rozentryt
Jerzy
Korewicki
Grażyna
Jerzak-Wodzyńska
Tomasz
Zieliński
Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 434 442 Published online: May 28, 2015
Antoni
M.
Szczepanik
Maciej
Siedlar
Mirosław
Szura
Wojciech
Kibil
Karolina
Brzuszkiewicz
Philip
Brandt
Jan
Kulig
Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 443 451 Published online: May 28, 2015

Review articles

Sophia
Taylor
David
Rampton
Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 452 460 Published online: April 29, 2015
Paul
A.
Gurbel
Eliano
Pio
Navarese
Udaya
S.
Tantry
Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 461 470 Published online: May 28, 2015

Clinical images

Chieh‑Sheng
Lu
Yi‑Jen
Peng
Ping‑Ying
Chang
Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 471 472 Published online: April 29, 2015
Dariusz
Ciećwierz
Paweł
Skarżyński
Maksymilian
Mielczarek
Zbigniew
Heleniak
Bolesław
Rutkowski
Marcin
Gruchała
Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 473 474 Published online: May 22, 2015

Research letters

Marcin
Hellmann
Maria
Dudziak
Anna
Dubaniewicz
Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 475 477 Published online: May 22, 2015
Teodora
Vichova
Jiri
Knot
Petr
Waldauf
Zuzana
Motovska
Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 478 481 Published online: May 15, 2015

Corrections

Pol Arch Med Wewn 2015 125 6 482 483 Published online: July 16, 2015