Table of contents

2015, Vol. 125, No. 5

Editorials

Katarzyna
Cyganek
Maciej
T.
Małecki
Pol Arch Med Wewn 2015 125 5 317 318 Published online: May 29, 2015
Tomasz
Bednarczuk
Pol Arch Med Wewn 2015 125 5 319 320 Published online: May 29, 2015

Original articles

Maciej
Gnass
Artur
Szlubowski
Jerzy
Soja
Piotr
Kocoń
Lucyna
Rudnicka
Adam
Ćmiel
Krzysztof
Sładek
Jarosław
Kużdżał
Pol Arch Med Wewn 2015 125 5 321 328 Published online: March 20, 2015
Paweł
Gutaj
Agnieszka
Zawiejska
Jacek
Brązert
Ewa
Wender‑Ożegowska
Pol Arch Med Wewn 2015 125 5 329 336 Published online: April 1, 2015
Ewelina
Lewkowicz
Małgorzata
Trofimiuk-Müldner
Katarzyna
Wysocka
Dorota
Pach
Agnieszka
Kiełtyka
Agnieszka
Stefańska
Anna
Sowa-Staszczak
Romana
Tomaszewska
Alicja
Hubalewska-Dydejczyk
Pol Arch Med Wewn 2015 125 5 337 346 Published online: April 29, 2015
Piotr
Jankowski
Katarzyna
Stolarz-Skrzypek
Kalina
Kawecka-Jaszcz
Wiktoria
Wojciechowska
Agnieszka
Olszanecka
Marcin
Cwynar
Tomasz
Grodzicki
Danuta
Czarnecka
Pol Arch Med Wewn 2015 125 5 347 357 Published online: April 1, 2015
Ewelina
Kowalczyk
Jaroslaw
D.
Kasprzak
Piotr
Lipiec
Pol Arch Med Wewn 2015 125 5 358 362 Published online: March 27, 2015

Review articles

Robert
G.
Hart
Kuan
H.
Ng
Pol Arch Med Wewn 2015 125 5 363 369 Published online: April 17, 2015
Katarzyna
Nazimek
Krzysztof
Bryniarski
Michał
Santocki
Włodzimierz
Ptak
Pol Arch Med Wewn 2015 125 5 370 380 Published online: May 15, 2015

Clinical images

Sławomir
Mańdziuk
Kamila
Wojas‑Krawczyk
Juliusz
Pankowski
Magdalena
Jakubiak
Leszek
Buk
Paweł
Krawczyk
Janusz
Milanowski
Pol Arch Med Wewn 2015 125 5 381 382 Published online: March 20, 2015
Marta
Rybak-Bąk
Monika
Wolnicka
Agata
Ziętek
Kinga
Kiszka
Pol Arch Med Wewn 2015 125 5 383 385 Published online: April 17, 2015
Barbara
Zawiślak
Artur
Dziewierz
Andrzej
Kmita
Dušan
Štajer
Danuta
Sorysz
Dariusz
Dudek
Pol Arch Med Wewn 2015 125 5 386 388 Published online: March 18, 2015