Table of contents

2015, Vol. 125, No. 12

Editorials

Grzegorz
Gajos
Anetta
Undas
Pol Arch Med Wewn 2015 125 12 883 888 Published online: December 22, 2015
Dariusz
A.
Kosior
Pol Arch Med Wewn 2015 125 12 889 890 Published online: December 22, 2015
Katarzyna
Stolarz‑Skrzypek
Pol Arch Med Wewn 2015 125 12 891 893 Published online: December 22, 2015

Original articles

Alicja
E.
Grzegorzewska
Elżbieta
Jodłowska
Adrianna
Mostowska
Paweł
Jagodziński
Pol Arch Med Wewn 2015 125 12 894 902 Published online: November 30, 2015
Paulina
Hejduk
Agata
M.
Sakowicz
Melania
Mikołajczyk
Agnieszka
Śliwińska
Józef
Drzewoski
Tadeusz
Pietrucha
Pol Arch Med Wewn 2015 125 12 903 909 Published online: November 16, 2015
Jolanta
Hauer
Artur
Szlubowski
Katarzyna
Żanowska
Lucyna
Rudnicka-Sosin
Łukasz
Trybalski
Zbigniew
Grochowski
Tomasz
Gil
Janusz
Włodarczyk
Janusz
Warmus
Piotr
Kocoń
Tomasz
Smęder
Jarosław
Kużdżał
Pol Arch Med Wewn 2015 125 12 910 913 Published online: November 30, 2015
Andrzej
Mital
Witold
Prejzner
Maria
Bieniaszewska
Andrzej
Hellmann
Pol Arch Med Wewn 2015 125 12 914 920 Published online: December 10, 2015
Agnieszka
Sikorska
Jakub
Baran
Ewa
Pilichowska-Paszkiet
Małgorzata
Sikora-Frąc
Tomasz
Kryński
Roman
Piotrowski
Sebastian
Stec
Beata
Zaborska
Piotr
Kułakowski
Pol Arch Med Wewn 2015 125 12 921 928 Published online: November 23, 2015

Review articles

Marita
Nittner-Marszalska
Ewa
Cichocka-Jarosz
Pol Arch Med Wewn 2015 125 12 929 937 Published online: September 3, 2015
Maciej
T.
Wybraniec
Katarzyna
Mizia-Stec
Andrzej
Więcek
Pol Arch Med Wewn 2015 125 12 938 949 Published online: August 26, 2015

Clinical images

Sylwia
Dzięgielewska-Gęsiak
Paweł
Kozieł
Hanna
Misiołek
Adam
Błażelonis
Małgorzata
Muc-Wierzgoń
Pol Arch Med Wewn 2015 125 12 950 951 Published online: December 2, 2015
Wojciech
Jagiełło
Mamert
Milewski
Krystyna
Gałązka
Andrzej
Budzyński
Jacek
Musiał
Pol Arch Med Wewn 2015 125 12 952 953 Published online: December 22, 2015

Corrections

Pol Arch Med Wewn 2015 125 12 954 954 Published online: December 22, 2015