Table of contents

2008, Vol. 118, No. 4

Editorials

Bartolome
R.
Celli
Pol Arch Med Wewn 2008 118 4 172 174 Published online: April 1, 2008
Paul
M.
O’Byrne
Pol Arch Med Wewn 2008 118 4 179 180 Published online: April 1, 2008
Thorsten
Steiner
Eric
Jüttler
Pol Arch Med Wewn 2008 118 4 181 182 Published online: April 1, 2008

Original articles

Elie
A.
Akl
Paola
Muti
Holger
J.
Schünemann
Pol Arch Med Wewn 2008 118 4 183 193 Published online: April 1, 2008

Review articles

James
D.
Douketis
Ebtisam
Bakhsh
Pol Arch Med Wewn 2008 118 4 201 208 Published online: March 1, 2008
James
D.
Douketis
Imran
Moinuddin
Pol Arch Med Wewn 2008 118 4 209 215 Published online: January 1, 2012
Halina
Cichoż‑Lach
Beata
Kasztelan‑Szczerbińska
Maria
Słomka
Pol Arch Med Wewn 2008 118 4 216 221 Published online: January 1, 2012
Beata
Kasztelan‑Szczerbińska
Halina
Cichoż‑Lach
Maria
Słomka
Pol Arch Med Wewn 2008 118 4 224 227 Published online: April 1, 2008

Case reports

Mariusz
Flisiński
Jerzy
Windyga
Ewa
Stefańska
Sławomir
Huszcza
Rafał
Donderski
Jacek
Manitius
Pol Arch Med Wewn 2008 118 4 228 233 Published online: April 1, 2008
Joanna
Kur‑Zalewska
Justyna
Swarowska‑Knap
Witold
Tłustochowicz
Pol Arch Med Wewn 2008 118 4 234 237 Published online: April 1, 2008
Wojciech
Szczeklik
Miłosz
Jankowski
Wojciech
Węgrzyn
Wiesław
Królikowski
Grażyna
Zwolińska
Ilona
Mitka
Bożena
Seczyńska
Rafał
Niżankowski
Pol Arch Med Wewn 2008 118 4 239 242 Published online: April 1, 2008

History of internal medicine in Poland

Janusz
H.
Skalski
Pol Arch Med Wewn 2008 118 4 243 247 Published online: April 1, 2008