Online first

Mirosław
Andrusiewicz
Hanna
Komarowska
Izabela
Skibińska
Małgorzata
Chmielewska
Magdalena
Jaskuła-Świtek
Włodzimierz
Liebert
Ryszard
Waśko
Malgorzata
Kotwicka
Pol Arch Intern Med Published online: February 28, 2017
Marcin
Krzanowski
Katarzyna
Krzanowska
Mariusz
Gajda
Paulina
Dumnicka
Artur
Dziewierz
Karolina
Woziwodzka
Jan
A.
Litwin
Władysław
Sułowicz
Pol Arch Intern Med Published online: February 27, 2017
Agata
Schneider
Joanna
Gawęcka
Andrzej
Minczykowski
Tomasz
Krauze
Przemysław
Guzik
Jarosław
Piskorski
James
Heathers
Andrzej
Wykrętowicz
Pol Arch Intern Med Published online: February 15, 2017

Current issue

Maria
Polakowska
Dorota
Kaleta
Walerian
Piotrowski
Roman
Topór-Mądry
Aleksandra
Puch-Walczak
Arkadiusz
Niklas
Wojciech
Bielecki
Krystyna
Kozakiewicz
Andrzej
Pająk
Andrzej
Tykarski
Tomasz
Zdrojewski
Wojciech
Drygas; on behalf of WOBASZ Investigators
Pol Arch Intern Med 2017 127 2 91 99 Published online: January 17, 2017
Barbara
Rogala
Paweł
Majak
Joanna
Glück
Tomasz
Dębowski
Pol Arch Intern Med 2017 127 2 100 106 Published online: January 18, 2017
Roberta
Vagelli
Chiara
Tani
Marta
Mosca
Pol Arch Intern Med 2017 127 2 115 121 Published online: January 25, 2017

News

February 2, 2017

On May 12 and 13 (Friday and Saturday), 2017, the 3rd McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) will take place in Kraków, Poland.

January 20, 2017

We are pleased to announce that as of January 1, 2017, the official journal’s name is Polish Archives of Internal Medicine abbreviated as Pol Arch Intern Med.

December 23, 2016

Merry Christmas and a Happy New Year!