Online first

Jacek
Migaj
Zofia
Oko-Sarnowska
Marta
Kałużna-Oleksy
Agnieszka
Katarzyńska-Szymańska
Maciej
Lesiak
Przemysław
Mitkowski
Pol Arch Intern Med Published online: October 18, 2018
Anna
Suska
Łukasz
Chmura
Grzegorz
Dyduch
Bogdan
Małkowski
Artur
Jurczyszyn
Pol Arch Intern Med Published online: October 18, 2018
Tomasz
Roleder
Michał
Hawranek
Tomasz
Gąsior
Daniel
Cieśla
Marian
Zembala
Wojciech
Wojakowski
Mariusz
Gąsior
Zbigniew
Gąsior
Pol Arch Intern Med Published online: October 18, 2018

Current issue

Paweł
Skorek
Konrad
Stępień
Marcin
Fila
Jolanta
Hauer
Jarosław
Kużdżał
Pol Arch Intern Med 2018 128 9 512 517 Published online: July 26, 2018
Daniel
Coriu
Dominik
Dytfeld
Daniela
Niepel
Ivan
Spicka
Imrich
Markuljak
Georgi
Mihaylov
Slobodanka
Ostojic-Kolonic
Leah
Fink
Krisztian
S.
Toka
Katja
Björklöf
Pol Arch Intern Med 2018 128 9 500 511 Published online: July 27, 2018
Ala
Litman-Zawadzka
Marta
Łukaszewicz-Zając
Mariusz
Gryko
Agnieszka
Kulczyńska-Przybik
Barbara
Mroczko
Pol Arch Intern Med 2018 128 9 524 531 Published online: July 27, 2018

News

May 29, 2018

The winners of the Best Paper Prize 2017 and those who made an outstanding contribution to the development of the journal received awards at the recent INTERNA 2018 conference in Krakow, May 18-19.

April 24, 2018

Starting April 2018, we are happy to launch the Clinical Case Challenge for our Facebook followers.

April 18, 2018

Professor Witold Bartnik passed away on April 16, 2018.