Online first

Shinichi
Kihara
Hajime
Osawa
Shinichiro
Okauchi
Hiroaki
Satoh
Pol Arch Intern Med Published online: May 16, 2018
Katarzyna
Kurnicka
Adam
Arendarczyk
Piotr
Hendzel
Olga
Zdończyk
Piotr
Pruszczyk
Pol Arch Intern Med Published online: May 16, 2018
Karolina
Adamska
Tomasz
Krauze
Przemysław
Guzik
Jarosław
Piskorski
Krzysztof
Klimas
Andrzej
Wykrętowicz
Pol Arch Intern Med Published online: May 16, 2018

Current issue

Olga
Możeńska
Jacek
Bil
Agnieszka
Segiet
Dariusz
A.
Kosior
Pol Arch Intern Med 2018 128 4 222 227 Published online: January 26, 2018
Barbara
Bień
Katarzyna
Bień-Barkowska
Pol Arch Intern Med 2018 128 4 200 208 Published online: February 14, 2018
Aleksander
Deptuła
Ewa
Trejnowska
Grzegorz
Dubiel
Maria
Deptuła
Marleta
Zienkiewicz
Agnieszka
Żukowska
Agnieszka
Misiewska-Kaczur
Tomasz
Ozorowski
Piotr
Księżniakiewicz
Joanna
Kubiak
Waleria
Hryniewicz
Pol Arch Intern Med 2018 128 4 209 215 Published online: February 15, 2018

News

April 24, 2018

Starting April 2018, we are happy to launch the Clinical Case Challenge for our Facebook followers.

April 18, 2018

Professor Witold Bartnik passed away on April 16, 2018.

April 9, 2018

Polish Archives of Internal Medicine is now active again on Facebook