Online first

Agata
Schneider
Joanna
Gawęcka
Andrzej
Minczykowski
Tomasz
Krauze
Przemysław
Guzik
Jarosław
Piskorski
James
Heathers
Andrzej
Wykrętowicz
Pol Arch Intern Med Published online: February 15, 2017
Michał
Ciszek
Krzysztof
Mucha
Bartosz
Foroncewicz
Dorota
Żochowska
Maciej
Kosieradzki
Tadeusz
Grochowiecki
Magdalena
Durlik
Andrzej
Górski
Leszek
Pączek
Pol Arch Intern Med Published online: February 15, 2017
Piotr
Kocoń
Artur
Szlubowski
Jarosław
Kużdżał
Lucyna
Rudnicka-Sosin
Adam
Ćmiel
Jerzy
Soja
Janusz
R.
Włodarczyk
Piotr
Talar
Tomasz
Smęder
Tomasz
Gil
Janusz
Warmus
Romana
Tomaszewska
Pol Arch Intern Med Published online: February 9, 2017

Current issue

Winfried
Häuser
Jacob
Ablin
Serge
Perrot
Mary-Ann
Fitzcharles
Pol Arch Intern Med 2017 127 1 47 56 Published online: January 4, 2017
James
Douketis
Walter
Ageno
Marc
Carrier
Clive
Kearon
Pol Arch Intern Med 2017 127 1 41 46 Published online: January 4, 2017
Agnieszka
Gandecka
Aleksandra
Araszkiewicz
Stanisław
Piłaciński
Bogna
Wierusz-Wysocka
Dorota
Zozulińska-Ziółkiewicz
Pol Arch Intern Med 2017 127 1 16 24 Published online: January 10, 2017

News

February 2, 2017

On May 12 and 13 (Friday and Saturday), 2017, the 3rd McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) will take place in Kraków, Poland.

January 20, 2017

We are pleased to announce that as of January 1, 2017, the official journal’s name is Polish Archives of Internal Medicine abbreviated as Pol Arch Intern Med.

December 23, 2016

Merry Christmas and a Happy New Year!