Online first

Krystyna
Kozakiewicz
Ewa
Podolecka
Marcin
Syzdół
Jerzy
Piwoński
Wojciech
Bielecki
Andrzej
Pająk
Pol Arch Med Wewn Published online: May 27, 2016
Władysław
Januszewicz
Katarzyna
Jóźwik-Plebanek
Ewa
Wrońska
Marek
Kabat
Andrzej
Januszewicz
Jarosław
Reguła
Pol Arch Med Wewn Published online: May 27, 2016
Beata
Krasińska
Angelika
Miazga
Szczepan
Cofta
Ludwina
Szczepaniak-Chicheł
Tomasz
Trafas
Zbigniew
Krasiński
Katarzyna
Pawlaczyk-Gabriel
Andrzej
Tykarski
Pol Arch Med Wewn Published online: May 27, 2016

Current issue

Marek
Przybyszowski
Grażyna
Bochenek
Szymon
Pawlak
Joanna
Śliwka
Wiesław
Pawlik
Krzysztof
Sładek
Pol Arch Med Wewn 2016 126 4 288 289 Published online: March 22, 2016
Imad
Uthman
Mohammad
Hassan A.
Noureldine
Thurayya
Arayssi
Nathalie
E.
Chalhoub
Elie
A.
Akl
Pol Arch Med Wewn 2016 126 4 254 261 Published online: March 24, 2016
Hanna
Przepiera‑Będzak
Katarzyna
Fischer
Marek
Brzosko
Pol Arch Med Wewn 2016 126 4 290 292 Published online: March 24, 2016

News

May 5, 2016

We are happy to announce the winners of the student awards.

April 8, 2016

Polish Archives of Internal Medicine now uses the CrossCheck service, powered by iThenticate, to identify instances of plagiarism. All submitted manuscripts will be checked against duplicate content prior to final acceptance. 

March 16, 2016

Winners of the Best Paper Prize 2015 have been announced.