Online first

Andrzej
R.
Hellmann
Maciej
Śledziński
Olga
Rostkowska
Zbigniew
Śledziński
Pol Arch Intern Med Published online: January 16, 2019
Paulina
Wejner-Mik
Ewa
Szymczyk
Grzegorz
Religa
Tomasz
Kaszczyński
Piotr
Lipiec
Jarosław
D.
Kasprzak
Pol Arch Intern Med Published online: January 16, 2019
Diana
Jędrzejuk
Justyna
Kuliczkowska-Płaksej
Andrzej
Milewicz
Kamila
Wilczewska
Jacek
Namieśnik
Aleksandra
Rutkowska
Pol Arch Intern Med Published online: January 16, 2019

Current issue

Tomasz
Roleder
Michał
Hawranek
Tomasz
Gąsior
Daniel
Cieśla
Marian
Zembala
Wojciech
Wojakowski
Mariusz
Gąsior
Zbigniew
Gąsior
Pol Arch Intern Med 2018 128 12 739 745 Published online: October 18, 2018
Jacek
Migaj
Zofia
Oko-Sarnowska
Marta
Kałużna-Oleksy
Agnieszka
Katarzyńska-Szymańska
Maciej
Lesiak
Przemysław
Mitkowski
Pol Arch Intern Med 2018 128 12 780 782 Published online: October 18, 2018
Rafał
Surmacz
Maria
Franaszczyk
Małgorzata
Pyda
Rafał
Płoski
Zofia
T.
Bilińska
Waldemar
Bobkowski
Pol Arch Intern Med 2018 128 12 785 787 Published online: November 6, 2018

News

December 22, 2018
 

Merry Christmas and happy New Year 2019 to all our Authors, Readers, and Reviewers.
May this New Year be successful and bring you joy!

Editors at the Polish Archives of Internal Medicine

 

May 29, 2018

The winners of the Best Paper Prize 2017 and those who made an outstanding contribution to the development of the journal received awards at the recent INTERNA 2018 conference in Krakow, May 18-19.

April 24, 2018

Starting April 2018, we are happy to launch the Clinical Case Challenge for our Facebook followers.