Online first

Bogna
Foss-Nieradko
Maria
Franaszczyk
Mateusz
Śpiewak
Artur
Oręziak
Rafał
Płoski
Zofia
T.
Bilińska
Pol Arch Med Wewn Published online: September 27, 2016
Eugeniusz
J.
Kucharz
Pol Arch Med Wewn Published online: September 27, 2016
Karolina
Antończyk
Mariola
Szulik
Michał
Zakliczyński
Michał
Zembala
Marian
Zembala
Tomasz
Kukulski
Pol Arch Med Wewn Published online: September 27, 2016

Current issue

Małgorzata
Kałużna
Krzysztof
Hoppe
Krzysztof
Schwermer
Aisha
Y.
Ibrahim
Krzysztof
Pawlaczyk
Katarzyna
Ziemnicka
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 474 482 Published online: July 25, 2016
Piotr
Mazur
Tomasz
Darocha
Grzegorz
Filip
Grzegorz
Grudzień
Rafał
Drwiła
Bogusław
Kapelak
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 579 581 Published online: July 25, 2016
Thomas
Ebert
Susan
Kralisch
Pol Arch Med Wewn 2016 126 7-8 457 458 Published online: August 9, 2016

News

May 5, 2016

We are happy to announce the winners of the student awards.

April 8, 2016

Polish Archives of Internal Medicine now uses the CrossCheck service, powered by iThenticate, to identify instances of plagiarism. All submitted manuscripts will be checked against duplicate content prior to final acceptance. 

March 16, 2016

Winners of the Best Paper Prize 2015 have been announced.