Online first

Jerzy
Chudek
Maria
Bożentowicz­-Wikarek
Pol Arch Intern Med Published online: April 21, 2017
George
Nuki
Michael
Doherty
Pascal
Richette
Pol Arch Intern Med Published online: April 21, 2017
Vesna
Skuletic
Gordana
D.
Radosavljevic
Jelena
Pantic
Bojana
Simovic
Markovic
Ivan
Jovanovic
Nikola
Jankovic
Dusica
Petrovic
Andra
Jevtovic
Radan
Dzodic
Nebojsa
Arsenijevic
Pol Arch Intern Med Published online: April 20, 2017

Current issue

Katarzyna
Guz
Małgorzata
Uhrynowska
Izabella
Kopeć
Marzena
Dębska
Anne
Husebekk
Ewa
Brojer
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 190 194 Published online: February 3, 2017
Piotr
Kocoń
Artur
Szlubowski
Jarosław
Kużdżał
Lucyna
Rudnicka-Sosin
Adam
Ćmiel
Jerzy
Soja
Janusz
R.
Włodarczyk
Piotr
Talar
Tomasz
Smęder
Tomasz
Gil
Janusz
Warmus
Romana
Tomaszewska
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 154 162 Published online: February 9, 2017
Michał
Ciszek
Krzysztof
Mucha
Bartosz
Foroncewicz
Dorota
Żochowska
Maciej
Kosieradzki
Tadeusz
Grochowiecki
Magdalena
Durlik
Andrzej
Górski
Leszek
Pączek
Pol Arch Intern Med 2017 127 3 178 183 Published online: February 15, 2017

News

March 28, 2017

Winners of the Best Paper Prize 2016 have been announced. 
 

February 2, 2017

On May 12 and 13 (Friday and Saturday), 2017, the 3rd McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) will take place in Kraków, Poland.

January 20, 2017

We are pleased to announce that as of January 1, 2017, the official journal’s name is Polish Archives of Internal Medicine abbreviated as Pol Arch Intern Med.